Wat heeft het meeste potentieel? AR/VR, AI of Crypto?

Er is heel wat gaande op de beurs de laatste weken omtrent crypto, artificiële intelligentie en augmented reality/virtual reality. Nog nooit zagen we zoveel innovatie als vandaag. Maar wil dit ook zeggen dat we hierin moeten beleggen? Waar zijn de gevaren en waar zijn de opportuniteiten? Robbe Delaet van Beleggers University onderzocht of deze innovaties hypes zijn of niet en hij deed dat op basis van drie invalshoeken. Hoe scoren de technologieën op deze invalshoeken?, zo luidde zijn vraag.

De eerste invalshoek is de markt en het marktpotentieel voor de technologie (of met andere woorden: wat kan de omvang worden van de innoverende technologie?), de tweede is de snelheid van de adoptie (of met andere woorden: hoe snel slaat de technologie aan op een brede markt?) en de derde is de ondersteuning door slimme personen en/of organisaties (of met andere woorden: welke bekende personen of bedrijven hebben interesse aan de dag gelegd voor de technologie?).

Kunstmatige Intelligentie

De eerste technologie is kunstmatige intelligentie, wat wordt gedefinieerd als het vermogen van een digitale computer of computergestuurde robot om taken uit te voeren die gewoonlijk worden geassocieerd met intelligente wezens. AI wordt ook gedefinieerd als een intelligente entiteit gecreëerd door mensen die in staat is om taken intelligent uit te voeren zonder expliciete instructies en die in staat is om rationeel en menselijk te denken en te handelen. Een leek met een vluchtig begrip van technologie zou het koppelen aan robots. Ze zouden zeggen dat kunstmatige intelligentie een soort terminator is die zelfstandig kan handelen en denken.

Het marktpotentieel van AI wordt op honderden miljarden dollar geschat. In 2020 bleef de omvang van die markt globaal nog beperkt tot enkele miljarden dollar, in 2025 zouden dat er dus honderden miljarden kunnen zijn. De markt heeft betrekking op verschillende segmenten, waaronder AI hardware, software en dienstverlening. Ze beschikt dus over een gigantisch groeipotentieel.

Dat wordt ook bevestigd door McKinsey, volgens dit onderzoeksbureau zou AI de volgende productiviteitsgrens kunnen doorbreken. De technologie zou het economisch potentieel van bedrijven enorm kunnen vergroten. De wereldwijde productiviteitswinsten worden momenteel geschat op 2.600 tot 4.300 miljard dollar, bedragen die overeenstemmen met het BBP van een land als het Verenigd Koninkrijk. AI zou vooral grote invloed kunnen hebben op customer operations, marketing en sales, software engineering en R&D. AI zou 60 tot 70% van de taken kunnen automatiseren. Het potentieel van AI is duidelijk enorm, laat daar geen twijfels over bestaan.

Hoe groot is AI?

AI is vandaag ook al enorm groot, dat zien we bijvoorbeeld in de cijfers van Nvida. De meeste beleggers zullen dit bedrijf wel kennen, want het is vaak in het nieuws geweest. Drie ondernemers richtten Nvidia in 1993 op om de grenzen van computationele graphics te verleggen. Binnen een paar jaar had het bedrijf een nieuwe chip ontwikkeld, een grafische verwerkingseenheid of GPU genaamd, die zowel de ontwikkeling als het spelen van videogames enorm versnelde door meerdere complexe grafische berekeningen tegelijk uit te voeren. Die GPU’s spelen vanwege hun rekensnelheid ook een belangrijke rol in de wereld van AI. Het bedrijf profiteert nu dus van een grote vraag van ontwerpers van applicaties op basis van kunstmatige intelligentie.

Het bedrijf maakte sterke cijfers bekend over het eerste kwartaal. Beter gezegd: Nvidia verraste vooral met zijn outlook. Nvidia verwacht voor het huidige kwartaal een omzet van 11 miljard dollar, of 50% meer dan waar door de analisten op was gerekend. De computerindustrie maakt twee gelijktijdige transities door: versneld computergebruik en generatieve AI, zo zei Jensen Huang, oprichter en CEO van Nvidia in zijn toelichting op de cijfers. “Een biljoen dollar aan geïnstalleerde wereldwijde datacenterinfrastructuur zal overgaan van algemeen gebruik naar versneld computergebruik terwijl bedrijven racen om generatieve AI toe te passen in elk product, elke dienst en elk bedrijfsproces.” Hoe dan ook: de outlook voor het volgend kwartaal was een enorme verrassing.

Is NVIDIA te duur?

Dat allemaal dankzij de vraag naar de chips van het bedrijf voor AI. De vooruitzichten voor Nvidia zien er ook enorm goed uit. De analisten verwachten dat de omzet van het bedrijf zal verdrievoudigen in 4 jaar tijd. Die omzet zou 83,60 miljard dollar bereiken in 2027, met een EBIT marge van 60%. Er zijn voor zover bekend geen bedrijven op de beurs die meer winstgevend zijn. Volgens sommige beleggers is het aandeel aan een toekomstige koers-winstverhouding van 50 overgewaardeerd, maar er moet rekening gehouden worden met het hoge groeitempo. Wanneer de winst snel stijgt, daalt die koers-winstverhouding automatisch.

De adoptie van AI

De adoptie van AI is snel verlopen. Het duurde voor Airbnb 2,5 jaar alvorens het bedrijf 1 miljoen users had. Instagram was tot voor kort de nummer 1 met 75 dagen alvorens de kaap van 1 miljoen werd bereikt. Dat record werd nu geklopt door ChatGPT met amper 5 dagen. Momenteel zouden er al 100 miljoen users zijn. Het gaat dus allemaal erg snel met AI.

Hoe zit het met de ondersteuning van AI door slimme personen en/of organisaties? De technologie wordt door zowat alle grote big tech bedrijven ondersteund. Apple lijkt wat te zijn achtergebleven, maar is volop bezig om AI te integreren in haar producten om de werking er van te verbeteren. Hét nieuws van de afgelopen maanden was uiteraard dat Microsoft 10 miljard dollar investeert in ChatGPT, het bedrijf achter Open AI.

Conclusie: waar liggen de kansen in Artificiële Intelligentie?

De conclusie is dan ook dat in geval van AI de drie vermelde factoren afgevinkt kunnen worden. De technologie gaat dan ook een grote toekomst tegemoet. De volgende vraag is dan ook welke aandelen interessant zijn voor de beleggers om in te spelen op de onstuitbare opmars van AI. Beleggers University publiceerde enige maanden geleden een ebook met 6 namen van aandelen die in aanmerking kwamen. Onlangs werd een update gedaan van dat ebook en dan bleek dat die aandelen het zonder meer goed hadden gedaan. Globant is nog steeds één van de interessantste aandelen om in te spelen op de verdere groei van AI. Dit aandeel is nog niet te hoog gewaardeerd.

Cryptocurrencies

De tweede technologie die aan bod komt is crypto. Hoe zit het met marktpotentieel voor deze technologie, met de snelheid van de adoptie en tenslotte ten derde met de ondersteuning door slimme personen en/of organisaties?

Volgens verschillende rapporten was de totale blockchain markt in 2020 verschillende miljarden dollars waard en zou ze kunnen uitgroeien tot enkele tientallen miljarden dollars in 2025. De markt in haar geheel heeft betrekking op blockchain platforms, services, oplossingen en applicaties in verschillende sectoren.

Blijkt meteen dat er op de blockchain markt nog steeds sprake is van groei, maar dan op een minder exponentiële manier dan in het geval van AI. De omzet van de markt voor cryptocurrencies zou groeien van 1,6 miljard dollar in 2020 tot 2,7 miljard dollar in 2030. Dat stemt overeen met een groei van 6,6% per jaar, wat niet bepaald een indrukwekkend groeipercentage mag worden genoemd.

De markt en het marktpotentieel voor blockchain lijkt dan ook beperkt, maar we merken toch dat een aantal grote bedrijven bezig zijn met blockchain, maar de impact op hun business is nog steeds relatief klein. Bedrijven die met blockchain aan de slag zijn, zijn onder andere IBM, JP Morgan Chase, Microsoft en Walmart.

Hoe zit het met de adoptie van crypto?

De snelheid van de adoptie van crypto stemt overeen met die van internet, zo blijkt. Het aantal gebruikers van beide technologieën groeit met andere woorden even snel. Crypto zou dus even groot kunnen worden als internet. Opvallend is evenwel dat het aantal users vooral groeit in landen als Nigeria, Vietnam, de Filipijnen, Turkije, Peru enzovoort. Die users kopen crypto niet zo zeer om er iets mee te doen, maar eerder als een store of value of een activa. Blockchain blijkt daarbuiten slechts een beperkte invloed op onze samenleving. De vergelijking met internet loopt hier dus wat mank, internet heeft een gigantische impact op consumenten en op de hele economie en dat is in het geval van blockchain of crypto veel minder het geval.

Ook de ondersteuning van crypto is zeer beperkt, terwijl er regelmatig tegenwind opduikt. De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een proces ingespannen tegen Coinbase omdat het als niet geregistreerde broker operationeel zou zijn. Waardoor uiteraard de koers van Coinbase kelderde. Elon Musk heeft enkele jaren geleden met Tesla bitcoin gekocht en kondigde toen ook aan dat het mogelijk zou zijn om met bitcoins wagens te kopen, maar daar horen we nu niet veel meer van. Er was dus eerder sprake van een kortstondige hype. Buiten Musk zijn er weinig grote bedrijfsleiders die op de blockchain inzetten en dat is dus geen goed teken.

Samengevat kan er een vraagteken worden gesteld bij het potentieel van crypto. Er moet in ieder geval een onderscheid worden gemaakt tussen crypto als store of value of crypto als disrupterende technologie. In het laatste geval zal de impact op de economie waarschijnlijk beperkt zijn. De snelheid van de adoptie is wel heel hoog, vergelijkbaar met die van internet, maar crypto wordt vooral gebruikt als een store of value. Veel mensen zitten in de cryptowereld om snel rijk te worden en dat is zeker geen positief signaal.

Met de ondersteuning door slimme personen en/of organisaties kan het in ieder geval ook beter. Deze ondersteuning is in ieder geval beperkt. Veel mensen zitten in de cryptowereld om snel rijk te worden en dat is zeker geen positief signaal.

Augmented Reality en Virtual Reality

Tenslotte is er nog Augmented Reality (AR) versus Virtual Reality (VR). Dit zijn beiden reality-technologieën die een echte omgeving verbeteren of vervangen door een gesimuleerde omgeving. Beide technologieën maken een snelle groei door. Ze worden voornamelijk gedreven door en zijn afhankelijk van verbeteringen in internetconnectiviteit en toegenomen acceptatie door bedrijven en consumenten.

VR is een gesimuleerde ervaring waarbij de wereld waarin je staat wordt vervangen door een virtuele wereld. Dit kan worden gedaan met zoiets eenvoudigs als een plastic houder waar je je telefoon in stopt, maar tegenwoordig geven de meeste mensen de voorkeur aan beeldschermen op het hoofd. AR vergroot je omgeving door digitale elementen toe te voegen aan de echte wereld, vaak door de camera op een smartphone te gebruiken.

Marktpotentieel

Het marktpotentieel voor AR/VR bedraagt enkele tientallen miljarden, met een toch wel indrukwekkend groeipotentieel van 36% op jaarbasis. De omvang van de markt bedroeg in 2022 meer dan 21 miljard dollar en zou kunnen toenemen tot bijna 250 miljard dollar in 2030.

Adoptie

De snelheid van adoptie is een beetje gemengd. Meta verkocht inmiddels al bijna 20 miljoen Quest headsets, maar de retentie van het gebruik laat nog steeds te wensen over. Kort samengevat: het toestel wordt weliswaar gekocht, maar nog niet op grote schaal gebruikt.

Ondersteuning is er uiteraard van Mark Zuckerberg, oprichter en CEO van Meta (het vroegere Facebook), die tientallen miljarden dollars heeft geïnvesteerd in de glasses van het bedrijf. Zuckerberg is natuurlijk een visionair, maar tot voor kort waren er weinig andere zwaargewichten die interesse aan de dag legden in de AR/VR technologie. Tot er onlangs een opmerkelijk evenement plaatsvond.

Apple heeft namelijk voor het eerst meer laten zien van de mixed reality-bril waaraan jarenlang is gewerkt. Wat Apple betreft is Vision Pro, zoals de bril wordt genoemd, het begin van een nieuw tijdperk van ‘spatial computing’. De eigen glasses van het bedrijf van CEO Tim Cook zien er in ieder geval indrukwekkend uit. Apple focust zich vooral op AR en minder op VR zoals Meta deed met zijn Quest headsets. Het potentieel van zowel AR als VR enorm, je kan gamen, chatten, bedrijfstoepassingen events enzovoort. Heel interessant is de mogelijkheid om bijna live sportwedstrijden bij te wonen. De prijs zou begin 2024 worden gelanceerd aan 3.500 dollar. Dat is veel, maar het zou niet verbazingwekkend zijn als Apple 20 miljoen exemplaren zou kunnen verkopen, wat de omzet van het bedrijf een flinke boost zou geven.

Samenvattend is het marktpotentieel van AR/VR nog een beetje onzeker. Meta deed het met zijn 20 miljoen verkochte stuks zeker niet slecht en nu wordt het heel interessant om te zien hoeveel stuks Apple van zijn Vision Pro kan verkopen. Het marktpotentieel lijkt in ieder geval hoog, gezien het grote aantal toepassingen.

De snelheid van de adoptie moet nog worden afgewacht. Er moeten nog worden bekeken hoeveel exemplaren er verkocht kunnen worden en aan welk tempo. Met de ondersteuning van slimme organisaties en personen zit het goed, gezien de aanwezigheid van zowel Mark Zuckerberg als Tim Cook in het AR/VR wereldje.

Conclusie

De conclusie mag luiden dat crypto heel hard aan het opkomen is, maar dan als store of value of alternatieve activaklasse en niet als disrupterende technologie. Het potentieel voor de beleggers is daardoor eerder onzeker. AR/VR spatial computing heeft veel potentieel, maar het is een grote verandering die waarschijnlijk veel jaren zal duren. Het opzetten van glasses om nieuwe zaken te zien, is hoe dan ook een grote aanpassing. Het is misschien nog te vroeg voor de beleggers om daar op in te zetten.

De aandacht gaat vooral uit naar AI, dat nu al een big thing is dat alleen maar groter kan worden. Het heeft het potentieel om veel waarde te creëren en is daarom vanuit het standpunt van de belegger zeer interessant. Investeren in AI bedrijven kan heel hard renderen voor beleggers. Het komt er echter op aan om de juiste aandelen te kiezen aan de juiste prijs. Bedrijven die tastbaar resultaten tonen, niet té hoog gewaardeerd worden en goed geleid worden.

Eén ding is zeker: er is nog nooit zoveel innovatie geweest als vandaag. Human Capital wordt belangrijker dan ooit. Bedrijven die achterblijven zullen zwak presteren, bedrijven die mee zijn zullen goed presteren.

Tenslotte nog een tip: ga ook eens kijken naar de Glassdoor rating. Glassdoor is een Amerikaanse website waar huidige en vroegere werknemers hun mening geven over de werkomstandigheden bij een bepaald bedrijf in de vorm van een rating. Hoe hoger de rating, hoe meer tevreden de werknemers zijn en hoe beter het bedrijf zal kunnen blijven presteren.

Met vriendelijke groeten,

Het Beleggers University Team

Deze artikels vind je misschien ook interessant?

Lees direct andere tips & tricks van onze ervaren beursexperts.

Beginnen met beleggen:

3 Beste Beleggingsboeken

27/09/2022

Een investering in je eigen kennis is de beste investering die je kan maken. Een beleggingsboek is daarom een zeer...

Lees meer
Play

Exclusief:

Mijn grootste positie is ... (verborgen beursparel) - volledige analyse! YouTube special

15/11/2022

In deze legendarische video maakt Robbe Delaet zijn favoriete en grootste aandelenpositie bekend. De video duurt een uur, dus je...

Lees meer

Webinar:

Webinar: Hoe Geld Verdienen met Aandelen in 2023?

23/11/2022

Op zaterdag 17 december om 19u gaven wij een GRATIS webinar met daarin onze favoriete aandelen en vooruitzichten voor 2023....

Lees meer

Vragen?

We helpen u graag!

Contacteer ons

Heeft u vragen? Twijfel niet om ons te contacteren via het formulier. Onze helpdesk beantwoordt al uw vragen binnen 24u.

Algemeen

info@beleggersuniversity.com

DIETER PLAS (OPRICHTER)

info@beleggersuniversity.com

Vermeld dat het voor Dieter is.

ROBBE DELAET (MEDE-OPRICHTER)

info@beleggersuniversity.com

Vermeld dat het voor Robbe is.

Contact Us

Formulier